מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:22:35
(213 משתתפים)
01:19:21
(158 משתתפים)
01:30:36
(55 משתתפים)
5 ק"מ 00:28:10
(159 משתתפים)
00:25:52
(102 משתתפים)
00:30:56
(57 משתתפים)