מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:26
(209 משתתפים)
00:52:23
(167 משתתפים)
00:59:58
(42 משתתפים)
5 ק"מ 00:25:15
(194 משתתפים)
00:23:33
(148 משתתפים)
00:29:37
(46 משתתפים)
2 ק"מ בנים 00:09:54
(135 משתתפים)
00:09:54
(135 משתתפים)
2 ק"מ בנות 00:11:47
(102 משתתפים)
00:11:47
(102 משתתפים)