מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אורבן ספרינט 00:52:24
(10 משתתפים)
00:50:25
(7 משתתפים)
01:01:04
(3 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:42:48
(51 משתתפים)
00:42:58
(43 משתתפים)
00:42:38
(8 משתתפים)
נוער בנים 01:09:42
(16 משתתפים)
01:09:42
(16 משתתפים)
נוער בנות 01:15:44
(18 משתתפים)
01:15:44
(18 משתתפים)
ספרינט 18-39 01:19:25
(48 משתתפים)
01:18:58
(40 משתתפים)
01:22:05
(8 משתתפים)
ספרינט 40+ 01:28:38
(98 משתתפים)
01:28:27
(76 משתתפים)
01:31:06
(22 משתתפים)
ילדים 8-9 00:24:33
(20 משתתפים)
00:24:37
(15 משתתפים)
00:24:02
(5 משתתפים)
ילדים 10-11 00:22:54
(23 משתתפים)
00:21:44
(10 משתתפים)
00:23:02
(13 משתתפים)
ילדים 12-13 00:25:00
(51 משתתפים)
00:24:57
(32 משתתפים)
00:25:54
(19 משתתפים)
שלשות 01:36:09
(1 משתתפים)
01:36:09
(1 משתתפים)