מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3 ק"מ 00:19:19
(119 משתתפים)
00:17:28
(69 משתתפים)
00:21:54
(50 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:11
(254 משתתפים)
00:26:52
(165 משתתפים)
00:33:18
(89 משתתפים)
10 ק"מ 00:53:05
(321 משתתפים)
00:52:15
(269 משתתפים)
01:00:32
(52 משתתפים)
ילדים 700 מטר 00:02:59
(212 משתתפים)
00:02:50
(127 משתתפים)
00:03:10
(85 משתתפים)