מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
80 ק"מ שליחים 09:07:43
(38 משתתפים)
09:04:48
(34 משתתפים)
09:49:34
(4 משתתפים)
10 ק"מ NIGHT RUN 01:00:19
(320 משתתפים)
00:57:06
(223 משתתפים)
01:07:02
(97 משתתפים)
80 ק"מ אולטרה 11:16:24
(16 משתתפים)
11:15:28
(13 משתתפים)
11:21:48
(3 משתתפים)
60 ק"מ אולטרה 08:02:14
(25 משתתפים)
07:56:35
(24 משתתפים)
08:07:42
(1 משתתפים)
42 ק"מ אולטרה 05:07:25
(43 משתתפים)
05:06:37
(37 משתתפים)
06:17:07
(6 משתתפים)