מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
300 מטר קטקטים 00:05:51
(2 משתתפים)
00:05:51
(2 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:45
(89 משתתפים)
00:11:31
(67 משתתפים)
00:13:42
(22 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:26
(144 משתתפים)
00:28:47
(99 משתתפים)
00:34:23
(45 משתתפים)
10 ק"מ 00:51:43
(114 משתתפים)
00:48:36
(82 משתתפים)
00:59:25
(32 משתתפים)