מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מיני ספרינט בנים 14-15 00:43:15
(42 משתתפים)
00:43:15
(42 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:46:22
(14 משתתפים)
00:46:22
(14 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:10:32
(35 משתתפים)
01:10:32
(35 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:14:04
(19 משתתפים)
01:14:04
(19 משתתפים)
אולימפי עד 39 02:40:29
(62 משתתפים)
02:38:33
(52 משתתפים)
02:53:57
(10 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:45:17
(41 משתתפים)
02:46:13
(32 משתתפים)
02:45:09
(9 משתתפים)
אולימפי 45-49 02:45:54
(64 משתתפים)
02:43:38
(58 משתתפים)
03:07:25
(6 משתתפים)
אולימפי 50-59 02:51:58
(32 משתתפים)
02:50:16
(28 משתתפים)
03:07:34
(4 משתתפים)
אולימפי 60+ 03:03:50
(10 משתתפים)
03:03:50
(10 משתתפים)
ספרינט גברים עד 39 01:22:31
(53 משתתפים)
01:22:31
(53 משתתפים)
ספרינט נשים עד 39 ו 50+ 01:38:39
(39 משתתפים)
01:38:39
(39 משתתפים)
ספרינט 40-44 01:34:52
(44 משתתפים)
01:31:31
(29 משתתפים)
01:41:16
(15 משתתפים)
ספרינט 45-49 01:37:41
(39 משתתפים)
01:37:26
(27 משתתפים)
01:39:20
(12 משתתפים)
ספרינט גברים 50+ 01:35:29
(41 משתתפים)
01:35:29
(41 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:23:58
(1 משתתפים)
02:23:58
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:52:00
(1 משתתפים)
01:52:00
(1 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:53:43
(9 משתתפים)
00:53:43
(5 משתתפים)
01:02:25
(4 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:35:11
(4 משתתפים)
01:41:33
(3 משתתפים)
01:22:58
(1 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 03:20:36
(1 משתתפים)
03:20:36
(1 משתתפים)