מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
24 ק"מ 02:18:54
(78 משתתפים)
02:17:43
(67 משתתפים)
02:30:33
(11 משתתפים)
16 ק"מ 01:32:11
(110 משתתפים)
01:30:21
(80 משתתפים)
01:42:52
(30 משתתפים)
8 ק"מ 00:50:06
(122 משתתפים)
00:46:15
(82 משתתפים)
00:56:10
(40 משתתפים)