מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Pro Masters Olympic 02:01:34
(17 משתתפים)
02:00:59
(12 משתתפים)
02:12:43
(5 משתתפים)
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:30:06
(216 משתתפים)
02:28:59
(188 משתתפים)
02:44:32
(28 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:29:10
(157 משתתפים)
02:27:27
(130 משתתפים)
02:40:26
(27 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:33:47
(229 משתתפים)
02:31:27
(202 משתתפים)
02:48:43
(27 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:27:58
(16 משתתפים)
02:27:58
(14 משתתפים)
02:28:10
(2 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 02:57:34
(3 משתתפים)
02:43:17
(2 משתתפים)
03:02:46
(1 משתתפים)
ספרינט נוער 01:03:29
(48 משתתפים)
01:03:29
(48 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:21:00
(4 משתתפים)
01:21:00
(4 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:19:57
(126 משתתפים)
01:19:57
(126 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:22:20
(159 משתתפים)
01:22:20
(159 משתתפים)
נשים ספרינט 01:29:19
(133 משתתפים)
01:29:19
(133 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:41:58
(6 משתתפים)
01:41:50
(5 משתתפים)
02:44:59
(1 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:10:31
(24 משתתפים)
01:10:31
(24 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 00:46:25
(79 משתתפים)
00:46:25
(79 משתתפים)
מיני ספרינט בות 00:47:34
(23 משתתפים)
00:47:34
(23 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:02:05
(23 משתתפים)
01:02:05
(11 משתתפים)
01:03:23
(12 משתתפים)
ילדים אקוותלון 8-9 00:09:47
(13 משתתפים)
00:09:41
(7 משתתפים)
00:10:05
(6 משתתפים)
ילדים אקוותלון 10-11 00:12:32
(32 משתתפים)
00:12:06
(16 משתתפים)
00:12:33
(16 משתתפים)
ילדים אקוותלון 12-13 00:15:16
(56 משתתפים)
00:15:17
(33 משתתפים)
00:15:09
(23 משתתפים)