מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 01:47:54
(72 משתתפים)
01:45:28
(49 משתתפים)
01:52:16
(23 משתתפים)
3 ק"מ 01:12:47
(156 משתתפים)
01:12:04
(115 משתתפים)
01:16:32
(41 משתתפים)
1.5 ק"מ 00:44:01
(235 משתתפים)
00:43:04
(162 משתתפים)
00:45:22
(73 משתתפים)
600 מטר 00:32:06
(37 משתתפים)
00:31:03
(29 משתתפים)
00:36:08
(8 משתתפים)