מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 00:30:25
(75 משתתפים)
00:28:42
(62 משתתפים)
00:35:17
(13 משתתפים)
10 ק"מ 00:55:26
(37 משתתפים)
00:54:39
(32 משתתפים)
01:01:05
(5 משתתפים)