מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8 ובנות 8-9 00:24:02
(47 משתתפים)
00:21:06
(12 משתתפים)
00:24:51
(35 משתתפים)
בנים 9 00:21:16
(42 משתתפים)
00:21:16
(42 משתתפים)
ילדים 10, שנרשמו באיגוד 00:31:46
(62 משתתפים)
00:31:14
(40 משתתפים)
00:33:23
(22 משתתפים)
ילדים 10 ,שנרשמו בהוד השרון 00:41:21
(58 משתתפים)
00:39:00
(32 משתתפים)
00:43:14
(26 משתתפים)
בנים 11 00:32:09
(61 משתתפים)
00:32:09
(61 משתתפים)
בנות 11 00:34:14
(50 משתתפים)
00:34:14
(50 משתתפים)
בנים 12 00:39:30
(60 משתתפים)
00:39:30
(60 משתתפים)
בנים 13 00:38:38
(46 משתתפים)
00:38:38
(46 משתתפים)
בנות 12-13 00:39:50
(56 משתתפים)
00:39:50
(56 משתתפים)
אורבן צעירים 00:49:26
(8 משתתפים)
00:49:28
(6 משתתפים)
00:49:26
(2 משתתפים)
שלשות 8-9 00:24:36
(13 משתתפים)
00:24:36
(13 משתתפים)
שלשות 10-11 00:34:55
(9 משתתפים)
00:34:55
(9 משתתפים)
שלשות 12-13 00:46:54
(4 משתתפים)
00:46:54
(4 משתתפים)
אקוותלון זוגות 00:19:53
(6 משתתפים)
00:19:53
(6 משתתפים)