מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:48
(164 משתתפים)
00:54:31
(113 משתתפים)
01:01:39
(51 משתתפים)
5 ק"מ 00:33:02
(93 משתתפים)
00:32:43
(45 משתתפים)
00:33:58
(48 משתתפים)