מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדות 00:22:09
(76 משתתפים)
00:22:09
(76 משתתפים)
שלשות ילדות 00:25:06
(7 משתתפים)
00:25:06
(7 משתתפים)
ספרינט קצר עד 39 00:51:12
(60 משתתפים)
00:51:12
(60 משתתפים)
ספרינט קצר 40+ 00:57:32
(77 משתתפים)
00:57:32
(77 משתתפים)
ספרינט קצר פראטריאתלון 01:14:05
(4 משתתפים)
01:14:05
(4 משתתפים)
שלשות ספרינט קצר 00:57:59
(20 משתתפים)
00:57:59
(20 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:27:45
(221 משתתפים)
01:27:45
(221 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:32:12
(187 משתתפים)
01:32:12
(187 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:33:22
(32 משתתפים)
01:33:22
(32 משתתפים)
שלשות ספרינט פראטריאתלון 01:56:52
(4 משתתפים)
01:56:52
(4 משתתפים)
אולימפי 02:40:05
(97 משתתפים)
02:40:05
(97 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:40:45
(21 משתתפים)
02:40:45
(21 משתתפים)