מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:36
(1441 משתתפים)
00:55:14
(1061 משתתפים)
01:04:28
(380 משתתפים)
5 ק"מ 00:35:18
(1119 משתתפים)
00:32:26
(584 משתתפים)
00:37:44
(535 משתתפים)