מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:32
(20 משתתפים)
00:54:21
(16 משתתפים)
00:58:34
(4 משתתפים)
5 ק"מ 00:28:22
(64 משתתפים)
00:27:07
(49 משתתפים)
00:31:39
(15 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:53
(71 משתתפים)
00:11:29
(42 משתתפים)
00:12:41
(29 משתתפים)