מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:07
(119 משתתפים)
00:55:41
(96 משתתפים)
01:04:48
(23 משתתפים)
5 ק"מ 00:33:07
(90 משתתפים)
00:28:28
(49 משתתפים)
00:36:29
(41 משתתפים)
2 ק"מ בתי ספר גזר 00:10:01
(76 משתתפים)
00:09:34
(48 משתתפים)
00:10:43
(28 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:10:25
(31 משתתפים)
00:09:58
(26 משתתפים)
00:10:30
(5 משתתפים)