מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3 ק"מ טיפוס ועוד 20 קומות, עלית 00:30:08
(45 משתתפים)
00:30:39
(36 משתתפים)
00:29:57
(9 משתתפים)
3 ק"מ טיפוס 00:30:50
(300 משתתפים)
00:29:29
(209 משתתפים)
00:34:51
(91 משתתפים)