מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
טריאתלון חצי ארוך עד 44 04:16:09
(176 משתתפים)
04:12:16
(152 משתתפים)
04:48:26
(24 משתתפים)
טריאתלון חצי ארוך 45+ 04:28:24
(180 משתתפים)
04:24:46
(159 משתתפים)
04:48:43
(21 משתתפים)
שלשות טריאתלון חצי ארוך 04:27:20
(21 משתתפים)
04:18:21
(19 משתתפים)
04:49:45
(2 משתתפים)
אולימפי עד 39 02:39:48
(42 משתתפים)
02:30:04
(29 משתתפים)
02:53:09
(13 משתתפים)
אולימפי מעל 40 02:50:21
(131 משתתפים)
02:48:00
(102 משתתפים)
03:06:20
(29 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:39:08
(8 משתתפים)
02:34:12
(6 משתתפים)
02:47:11
(2 משתתפים)
ספרינט נוער 01:08:31
(65 משתתפים)
01:06:43
(37 משתתפים)
01:11:08
(28 משתתפים)
ספרינט עד 39 01:21:15
(49 משתתפים)
01:18:23
(35 משתתפים)
01:39:53
(14 משתתפים)
ספרינט מעל 40 01:28:24
(102 משתתפים)
01:25:04
(71 משתתפים)
01:37:10
(31 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:40:02
(70 משתתפים)
00:39:31
(53 משתתפים)
00:41:42
(17 משתתפים)
פאראטריאתלון 02:29:40
(2 משתתפים)
02:29:40
(2 משתתפים)