מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:09
(60 משתתפים)
00:51:17
(44 משתתפים)
01:01:21
(16 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:33
(129 משתתפים)
00:27:43
(66 משתתפים)
00:37:14
(63 משתתפים)
2 ק"מ 00:08:13
(318 משתתפים)
00:07:15
(140 משתתפים)
00:09:02
(178 משתתפים)
400 מטר 00:03:00
(92 משתתפים)
00:02:57
(61 משתתפים)
00:03:11
(31 משתתפים)