מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:34:32
(54 משתתפים)
01:33:13
(44 משתתפים)
01:41:06
(10 משתתפים)
10 ק"מ 01:08:27
(95 משתתפים)
01:05:47
(75 משתתפים)
01:12:58
(20 משתתפים)
6 ק"מ גברים 00:42:48
(78 משתתפים)
00:42:48
(78 משתתפים)
6 ק"מ נשים 00:51:25
(29 משתתפים)
00:51:25
(29 משתתפים)