מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
נשים 12 ק"מ 01:16:42
(1212 משתתפים)
01:16:42
(1212 משתתפים)
נשים 8 ק"מ 00:55:21
(1826 משתתפים)
00:55:21
(1826 משתתפים)
נשים 4 ק"מ 00:31:16
(1573 משתתפים)
00:31:16
(1573 משתתפים)