מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:52:59
(99 משתתפים)
00:51:46
(77 משתתפים)
01:01:01
(22 משתתפים)