• פנימיית עדנים צומת בית קמה


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 02:00:50
(42 משתתפים)
01:57:13
(32 משתתפים)
02:09:41
(10 משתתפים)
10 ק"מ ריצה 00:59:50
(79 משתתפים)
00:57:24
(57 משתתפים)
01:06:39
(22 משתתפים)
5 ק"מ ריצה 00:33:42
(123 משתתפים)
00:29:36
(78 משתתפים)
00:38:26
(45 משתתפים)
2.3 ק:מ ריצה 00:48:35
(1 משתתפים)
00:48:35
(1 משתתפים)
25 ק"מ רכיבה 01:22:13
(40 משתתפים)
01:20:53
(34 משתתפים)
01:34:08
(6 משתתפים)
10 ק"מ רכיבה 00:35:08
(1 משתתפים)
00:35:08
(1 משתתפים)