מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:56:01
(88 משתתפים)
02:52:52
(71 משתתפים)
03:12:15
(17 משתתפים)
אולימפי 40-54 02:56:06
(162 משתתפים)
02:54:50
(136 משתתפים)
03:17:53
(26 משתתפים)
ספרינט קבוצות גיל 01:31:02
(130 משתתפים)
01:28:23
(97 משתתפים)
01:35:37
(33 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:12:25
(2 משתתפים)
03:04:10
(1 משתתפים)
03:20:39
(1 משתתפים)
שלשות ספרניט 01:26:40
(1 משתתפים)
01:26:40
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:39:34
(30 משתתפים)
00:38:36
(24 משתתפים)
00:40:01
(6 משתתפים)
ספרינט נוער 01:12:03
(30 משתתפים)
01:12:00
(19 משתתפים)
01:13:33
(11 משתתפים)
PRO MASTERS 02:27:52
(15 משתתפים)
02:19:24
(12 משתתפים)
02:36:53
(3 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:52:36
(8 משתתפים)
00:48:38
(5 משתתפים)
00:55:38
(3 משתתפים)