מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
8 ק"מ 00:45:27
(152 משתתפים)
00:42:06
(113 משתתפים)
00:53:54
(39 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:07
(82 משתתפים)
00:10:14
(51 משתתפים)
00:12:32
(31 משתתפים)