מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:27:24
(598 משתתפים)
01:25:38
(468 משתתפים)
01:36:00
(130 משתתפים)
10 ק"מ 01:04:06
(641 משתתפים)
01:01:06
(441 משתתפים)
01:11:14
(200 משתתפים)
5 ק"מ 00:34:47
(381 משתתפים)
00:33:00
(219 משתתפים)
00:37:13
(162 משתתפים)