מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:08:55
(29 משתתפים)
00:08:49
(20 משתתפים)
00:09:00
(9 משתתפים)
בנים 10 00:15:25
(29 משתתפים)
00:15:25
(29 משתתפים)
בנות 10-11 00:18:39
(41 משתתפים)
00:18:39
(41 משתתפים)
בנים 12 00:20:10
(44 משתתפים)
00:20:10
(44 משתתפים)
בנות 12-13 00:21:09
(45 משתתפים)
00:21:09
(45 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14 00:24:57
(41 משתתפים)
00:24:57
(41 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:25:35
(20 משתתפים)
00:25:35
(20 משתתפים)
נוער 16-19 00:30:10
(43 משתתפים)
00:30:10
(43 משתתפים)
נערות 16-19 00:33:44
(22 משתתפים)
00:33:44
(22 משתתפים)
בוגרים 00:33:22
(26 משתתפים)
00:33:22
(26 משתתפים)
בוגרות 00:39:19
(6 משתתפים)
00:39:19
(6 משתתפים)
עלית 00:26:55
(7 משתתפים)
00:26:27
(4 משתתפים)
00:35:53
(3 משתתפים)
בנים 13 00:20:50
(37 משתתפים)
00:20:50
(37 משתתפים)
בנים 11 00:17:14
(36 משתתפים)
00:17:14
(36 משתתפים)
ילדים 15 00:24:00
(48 משתתפים)
00:24:00
(48 משתתפים)