מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
1500 מטר 00:38:06
(119 משתתפים)
00:37:13
(71 משתתפים)
00:43:22
(48 משתתפים)
5,000 מטר 01:34:52
(73 משתתפים)
01:33:40
(55 משתתפים)
01:35:38
(18 משתתפים)
3,000 מטר 01:08:59
(113 משתתפים)
01:06:01
(76 משתתפים)
01:13:10
(37 משתתפים)
3,000 מטר חליפות 01:03:36
(11 משתתפים)
01:02:45
(8 משתתפים)
01:12:24
(3 משתתפים)
750 מטר 00:26:18
(23 משתתפים)
00:25:47
(14 משתתפים)
00:26:51
(9 משתתפים)