מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסטרס גברים 6000 01:36:33
(11 משתתפים)
01:36:33
(11 משתתפים)
מסטרס גברים 3000 00:55:41
(26 משתתפים)
00:55:41
(26 משתתפים)
מסטרס גברים 1500 00:27:41
(36 משתתפים)
00:27:41
(36 משתתפים)
מסטרס נשים 6000 01:40:36
(2 משתתפים)
01:40:36
(2 משתתפים)
מסטרס נשים 3000 00:58:04
(20 משתתפים)
00:58:04
(20 משתתפים)
מסטרס נשים 1500 00:29:46
(26 משתתפים)
00:29:46
(26 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17\16 6000 01:16:47
(16 משתתפים)
01:16:47
(16 משתתפים)
נוער – 14\15 6000 01:21:43
(8 משתתפים)
01:21:43
(8 משתתפים)
בוגרות\נערות כל הגילאים 6000 01:13:07
(6 משתתפים)
01:13:07
(6 משתתפים)
בוגרים\נוער – 18\17\16 3000 00:42:28
(24 משתתפים)
00:42:28
(24 משתתפים)
נוער –15\14\13 3000 00:43:12
(58 משתתפים)
00:43:12
(58 משתתפים)
בוגרות\נערות – 15\16\17\18 3000 00:48:15
(14 משתתפים)
00:48:15
(14 משתתפים)
נערות – 13\14 3000 00:48:21
(18 משתתפים)
00:48:21
(18 משתתפים)
ילדים – 12 3000 00:46:54
(11 משתתפים)
00:46:54
(11 משתתפים)
ילדות – 12 3000 00:53:09
(15 משתתפים)
00:53:09
(15 משתתפים)
ילדים – 11\10 3000 00:54:29
(5 משתתפים)
00:54:29
(5 משתתפים)
ילדות – 11\10 3000 00:49:33
(5 משתתפים)
00:49:33
(5 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17 1500 00:30:45
(7 משתתפים)
00:30:45
(7 משתתפים)
נוער – 16\15\14\13 1500 00:21:49
(56 משתתפים)
00:21:49
(56 משתתפים)
בוגרות\נערות-18\17\16 1500 00:20:09
(13 משתתפים)
00:20:09
(13 משתתפים)
נערות-15\14\13 1500 00:21:30
(30 משתתפים)
00:21:30
(30 משתתפים)
ילדים – 12 1500 00:23:20
(25 משתתפים)
00:23:20
(25 משתתפים)
ילדות – 12 1500 00:25:19
(12 משתתפים)
00:25:19
(12 משתתפים)
ילדים – 11 1500 00:26:46
(13 משתתפים)
00:26:46
(13 משתתפים)
ילדות – 11 1500 00:24:35
(14 משתתפים)
00:24:35
(14 משתתפים)
ילדים – 10 1500 00:25:11
(2 משתתפים)
00:25:11
(2 משתתפים)
ילדות – 10 1500 00:29:54
(6 משתתפים)
00:29:54
(6 משתתפים)
ילדים – 9 1500 00:29:26
(3 משתתפים)
00:29:26
(3 משתתפים)
פרפר+ילדות – 9 1500 00:04:50
(8 משתתפים)
00:05:02
(5 משתתפים)
00:04:38
(3 משתתפים)