מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בוגרים ארוך, 10,450מ 00:45:13
(56 משתתפים)
00:45:13
(56 משתתפים)
נוער עד 19 8,440מ 00:31:36
(22 משתתפים)
00:31:36
(22 משתתפים)
בוגרות + נערות 19 5,100מ 00:21:19
(23 משתתפים)
00:21:19
(23 משתתפים)
קדטים 17 3,900מ 00:14:55
(66 משתתפים)
00:14:55
(66 משתתפים)
קדטיות 17 2,400מ 00:11:29
(30 משתתפים)
00:11:29
(30 משתתפים)
ילדות 14-15 1,900מ 00:09:41
(107 משתתפים)
00:09:41
(107 משתתפים)
ילדים 14-15 2,500מ 00:11:20
(118 משתתפים)
00:11:20
(118 משתתפים)
ילדות 12-13 00:05:26
(126 משתתפים)
00:05:26
(126 משתתפים)
ילדים 12-13 00:08:32
(154 משתתפים)
00:08:32
(154 משתתפים)
ילדות עד 11 00:05:52
(76 משתתפים)
00:05:52
(76 משתתפים)
ילדים עד 11 00:04:51
(68 משתתפים)
00:04:51
(68 משתתפים)