מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:48
(531 משתתפים)
00:52:58
(413 משתתפים)
01:01:11
(118 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:23
(386 משתתפים)
00:27:31
(242 משתתפים)
00:32:26
(144 משתתפים)
2 ק"מ 00:14:44
(475 משתתפים)
00:13:44
(272 משתתפים)
00:16:26
(203 משתתפים)