מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:57
(156 משתתפים)
00:53:14
(122 משתתפים)
01:06:14
(34 משתתפים)
4 ק"מ 00:27:04
(206 משתתפים)
00:24:24
(125 משתתפים)
00:28:12
(81 משתתפים)
1.2 ק"מ ילדים 00:07:06
(171 משתתפים)
00:06:58
(100 משתתפים)
00:07:19
(71 משתתפים)