מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:58:45
(68 משתתפים)
01:57:05
(62 משתתפים)
02:00:09
(6 משתתפים)
אקוותלון מקצה 1 00:42:36
(11 משתתפים)
00:42:36
(11 משתתפים)
10 ק"מ 01:02:26
(221 משתתפים)
00:58:36
(163 משתתפים)
01:15:18
(58 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:24
(452 משתתפים)
00:33:57
(309 משתתפים)
00:40:36
(143 משתתפים)
אקוותלון מקצה 2 00:43:23
(13 משתתפים)
00:43:23
(13 משתתפים)
אקוותלון מקצה 3 00:48:47
(7 משתתפים)
00:48:47
(7 משתתפים)