מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:55:38
(80 משתתפים)
01:52:18
(65 משתתפים)
02:00:05
(15 משתתפים)
10קמ 00:57:19
(165 משתתפים)
00:53:16
(95 משתתפים)
01:02:34
(70 משתתפים)
5קמ 00:31:15
(152 משתתפים)
00:27:31
(86 משתתפים)
00:35:23
(66 משתתפים)