מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:50:19
(143 משתתפים)
00:48:53
(106 משתתפים)
00:59:24
(37 משתתפים)
5 ק"מ 00:25:39
(184 משתתפים)
00:25:18
(147 משתתפים)
00:27:41
(37 משתתפים)
2 ק"מ 00:12:20
(214 משתתפים)
00:10:34
(71 משתתפים)
00:13:08
(143 משתתפים)