מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מקצה 1 ז-ח בנות 00:07:19
(93 משתתפים)
00:07:19
(93 משתתפים)
מקצה 2 בנים ט 00:10:58
(84 משתתפים)
00:10:58
(84 משתתפים)
מקצה 3 י-יב בנות 00:13:57
(96 משתתפים)
00:13:57
(96 משתתפים)
מקצה 4 ט בנות 00:06:51
(72 משתתפים)
00:06:51
(72 משתתפים)
מקצה 5 ז-ח בנים 00:08:22
(49 משתתפים)
00:08:22
(49 משתתפים)
מקצה 6 בנים י-יב 00:18:54
(79 משתתפים)
00:18:54
(79 משתתפים)