מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:19:14
(410 משתתפים)
01:16:49
(321 משתתפים)
01:28:34
(89 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:43
(304 משתתפים)
00:28:25
(180 משתתפים)
00:34:24
(124 משתתפים)