מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:51:41
(178 משתתפים)
00:49:59
(140 משתתפים)
00:57:43
(38 משתתפים)
5 ק"מ 00:26:35
(130 משתתפים)
00:25:04
(87 משתתפים)
00:29:02
(43 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:16
(131 משתתפים)
00:11:01
(89 משתתפים)
00:11:42
(42 משתתפים)