מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:51:53
(322 משתתפים)
01:49:36
(267 משתתפים)
02:05:13
(55 משתתפים)
10 ק"מ 00:56:03
(571 משתתפים)
00:53:51
(409 משתתפים)
01:01:38
(162 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:34
(170 משתתפים)
00:29:12
(105 משתתפים)
00:33:04
(65 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:12:06
(291 משתתפים)
00:11:31
(176 משתתפים)
00:13:17
(115 משתתפים)