מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
דואתלון Green 00:52:35
(4 משתתפים)
00:52:35
(4 משתתפים)
דואתלון עד גיל 9 00:15:13
(5 משתתפים)
00:15:13
(5 משתתפים)
דואתלון 10-11 00:54:52
(13 משתתפים)
00:53:54
(11 משתתפים)
00:57:56
(2 משתתפים)
דואתלון 12-13 00:56:26
(19 משתתפים)
00:54:53
(16 משתתפים)
01:08:31
(3 משתתפים)
מיני ספרינט 01:00:45
(18 משתתפים)
01:00:33
(12 משתתפים)
01:02:29
(6 משתתפים)
ספרינט נוער 01:50:32
(5 משתתפים)
01:49:31
(4 משתתפים)
02:03:30
(1 משתתפים)
דואתלון קצר בוגרים 01:26:48
(22 משתתפים)
01:24:26
(18 משתתפים)
01:38:30
(4 משתתפים)
דואתלון ארוך בוגרים 02:15:03
(18 משתתפים)
02:15:03
(16 משתתפים)
02:14:13
(2 משתתפים)
ריצה 5 קמ 00:30:33
(3 משתתפים)
00:29:09
(1 משתתפים)
00:32:08
(2 משתתפים)
אופניים 00:54:00
(3 משתתפים)
00:54:00
(3 משתתפים)
זוגות קצר 01:33:27
(3 משתתפים)
01:33:27
(3 משתתפים)
זוגות ארוך 02:21:28
(1 משתתפים)
02:21:28
(1 משתתפים)