מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 02:09:26
(5 משתתפים)
02:09:26
(5 משתתפים)
עלית נשים 02:28:16
(5 משתתפים)
02:28:16
(5 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 40-44 03:06:25
(150 משתתפים)
03:04:17
(121 משתתפים)
03:24:28
(29 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 45-49 03:10:39
(147 משתתפים)
03:07:06
(118 משתתפים)
03:24:46
(29 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 50-54, 18-34 03:04:17
(131 משתתפים)
03:01:56
(104 משתתפים)
03:10:11
(27 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:57:53
(11 משתתפים)
02:57:39
(10 משתתפים)
02:57:53
(1 משתתפים)
ספרינט ק.גיל 50+ 01:43:15
(71 משתתפים)
01:43:15
(71 משתתפים)
ספרינט ק. גיל נשים 01:45:36
(108 משתתפים)
01:45:36
(108 משתתפים)
פאראטריטתלון ספרינט 01:19:13
(3 משתתפים)
01:19:13
(3 משתתפים)
נוער בנות 01:23:13
(29 משתתפים)
01:23:13
(29 משתתפים)
נוער בנים 01:11:57
(69 משתתפים)
01:11:57
(69 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 35-39, 55+ 03:13:00
(122 משתתפים)
03:10:48
(99 משתתפים)
03:29:22
(23 משתתפים)
מיני ספרינט נערות 00:52:07
(34 משתתפים)
00:52:07
(34 משתתפים)
מיני ספרינט נערים 00:48:11
(114 משתתפים)
00:48:11
(114 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:03:38
(17 משתתפים)
01:00:49
(13 משתתפים)
01:22:36
(4 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:40:49
(10 משתתפים)
01:40:54
(8 משתתפים)
01:40:49
(2 משתתפים)
בנים 8-9 00:21:47
(42 משתתפים)
00:21:47
(42 משתתפים)
בנים 10-11 00:30:39
(89 משתתפים)
00:30:39
(89 משתתפים)
בנים 12-13 00:36:17
(104 משתתפים)
00:36:17
(104 משתתפים)
בנות 8-9 00:22:14
(21 משתתפים)
00:22:14
(21 משתתפים)
בנות 10-11 00:32:17
(52 משתתפים)
00:32:17
(52 משתתפים)
בנות 12-13 00:37:30
(38 משתתפים)
00:37:30
(38 משתתפים)
ספרינט ק. גיל 20-49 01:30:25
(140 משתתפים)
01:30:25
(140 משתתפים)