מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בוגרים 00:36:12
(10 משתתפים)
00:33:58
(9 משתתפים)
00:38:26
(1 משתתפים)
נוער 00:30:29
(29 משתתפים)
00:30:26
(26 משתתפים)
00:33:09
(3 משתתפים)
משפחות וילדים 00:36:11
(27 משתתפים)
00:35:05
(17 משתתפים)
00:39:39
(10 משתתפים)