מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:54:45
(256 משתתפים)
01:53:43
(222 משתתפים)
02:05:47
(34 משתתפים)
10ק"מ 01:00:07
(334 משתתפים)
00:57:30
(245 משתתפים)
01:06:14
(89 משתתפים)
5 קמ עממי 00:31:34
(403 משתתפים)
00:29:57
(256 משתתפים)
00:34:30
(147 משתתפים)