מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים חובבים 00:06:31
(7 משתתפים)
00:06:25
(5 משתתפים)
00:10:30
(2 משתתפים)
נערים חובבים 00:14:58
(6 משתתפים)
00:14:58
(6 משתתפים)
נוער RACE 00:11:42
(5 משתתפים)
00:11:40
(4 משתתפים)
00:15:02
(1 משתתפים)
נשים RACE 00:34:27
(9 משתתפים)
00:34:27
(9 משתתפים)
נשים 12.6 00:38:17
(4 משתתפים)
00:38:17
(4 משתתפים)
גברים RACE 00:38:35
(25 משתתפים)
00:38:35
(25 משתתפים)
גברים 12.2 00:29:18
(7 משתתפים)
00:29:18
(7 משתתפים)
נשים חובבים 00:21:46
(58 משתתפים)
00:21:46
(58 משתתפים)
גברים חובבים 00:24:18
(67 משתתפים)
00:24:18
(67 משתתפים)