מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:03:24
(11014 משתתפים)
01:00:06
(7189 משתתפים)
01:09:19
(3825 משתתפים)