מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 200 ק"מ 34:25:49
(10 משתתפים)
31:35:48
(8 משתתפים)
37:14:58
(2 משתתפים)
ריצה 166 ק"מ 26:54:15
(11 משתתפים)
26:54:15
(9 משתתפים)
28:14:20
(2 משתתפים)
ריצה 133 ק"מ 18:54:42
(10 משתתפים)
18:54:42
(10 משתתפים)
ריצה 100 ק"מ 13:34:05
(108 משתתפים)
13:34:01
(101 משתתפים)
14:52:00
(7 משתתפים)
ריצה 61 ק"מ 07:33:37
(193 משתתפים)
07:24:27
(157 משתתפים)
07:48:14
(36 משתתפים)
ריצה 33 ק"מ 03:34:40
(744 משתתפים)
03:31:40
(569 משתתפים)
03:51:41
(175 משתתפים)
ריצה 21 ק"מ 02:18:27
(330 משתתפים)
02:12:06
(200 משתתפים)
02:31:48
(130 משתתפים)
ריצה 12 ק"מ 01:29:33
(251 משתתפים)
01:23:44
(99 משתתפים)
01:32:36
(152 משתתפים)