מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
רכיבת שטח 30 ק"מ 01:27:33
(87 משתתפים)
01:27:12
(74 משתתפים)
01:28:24
(13 משתתפים)