מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:29
(232 משתתפים)
00:52:00
(178 משתתפים)
01:02:57
(54 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:27
(155 משתתפים)
00:26:19
(94 משתתפים)
00:33:44
(61 משתתפים)
ילדים 700 מטר 00:03:47
(107 משתתפים)
00:03:30
(63 משתתפים)
00:03:55
(44 משתתפים)