מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:33
(8 משתתפים)
00:54:33
(8 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:51
(34 משתתפים)
00:27:38
(23 משתתפים)
00:32:57
(11 משתתפים)
2 ק"מ 00:16:16
(104 משתתפים)
00:13:45
(61 משתתפים)
00:16:50
(43 משתתפים)